Zarządzanie reklamacjami wg. wymagań R14

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób średniego i wyższego szczebla zarządzania, właścicieli procesów , kierowników produktów, inżynierów procesów, oraz innych działów wspomagających, nadzorujących produkcję.

 

Program szkolenia:

  • Wymagania norm jakości w zakresie reklamacji klientów
  • Typowe procedury zarządzania reklamacjami – metodologia 8D i inne
  • Analiza zgłoszonej reklamacji
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
  • Analiza historii reklamacji – doskonalenie

Program może ulec zmianie zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Czas trwania szkolenia: 2 dni robocze ( terminy uzgadniane wg. potrzeb klienta)