Przygotowanie do Audytu Certyfikacyjnego ISO/TS 16949:2009

Grupa docelowa:

Właściciele przedsiębiorstw, najwyższe kierownictwo, Pełnomocnik ds. SZJ, inżynierowie

Program szkolenia:

 • Korzyści płynące z wdrożenia ISO/TS 16949:
 • Opis Specyfikacji ISO/TS 16949 – wymagania i budowa
 • Dokumentowanie SZJ
  1. Stworzenie struktury organizacyjnej i opisanie zakresu obowiązków
  2. Identyfikacja i opisanie (mapowanie) procesów zarządzających, głównych i wspomagających
  3. Zdefiniowanie polityki jakości i celów jakościowych dla organizacji
  4. Opracowanie Księgi Jakości, procedur, instrukcji i kart
  5. Przygotowanie narzędzi jakościowych (FMEA, PPAP itp.)
  6. Weryfikacja opracowanej dokumentacji
 • Wdrożenie Systemu:
  1. Zdefiniowanie celów jakościowych dla organizacji
  2. Wdrożenie opracowanej dokumentacji i narzędzi jakościowych
 • Rola audytorów wewnętrznych:
  1. Wybór zespołu audytorów wewnętrznych
  2. Szkolenie nt. wymagań Specyfikacji Technicznej i zasad przeprowadzania audytówAudyt wewnętrzny
 • Przegląd zarządzania:
  1. Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy
  2. Ocena podjętych działań poaudytowych
  3. Definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń z przeglądu
 • Sposób Certyfikacji:
  1. Wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku
  2. Przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)
  3. Audyt certyfikujący

Program może ulec zmianie zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Czas trwania szkolenia: 2 dni ( terminy uzgadniane wg. potrzeb klienta)