Wdrażanie Systemu Zarządzania w Przemyśle Motoryzacyjnym na zgodność z normą ISO/16949:2009

Grupa docelowa:

Właściciele przedsiębiorstw, najwyższe kierownictwo, osoby z wyższego i średniego szczebla zarządzania, inżynierowie, pracownicy wszystkich szczebli w przedsiębiorstwie

Program szkolenia:

 • Historia Systemów Jakości, zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, historia ISO/TS 16949

 • Korzyści płynące z wdrożenia ISO/TS 16949

 • Działalność przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej oraz wdrożenie systemu zgodnego z wymaganiami normy ISO/TS 16949:2009 – jakie zmiany przyniosły

 • Specyfikacja ISO/TS 16949 wprowadzenie.

 • Budowa systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania specyfikacji technicznej ISO/TS 16949.

 • Podstawowe pojęcia, terminy i definicje – podejście procesowe.

 • Omówienie specyfikacji technicznej ISO/TS16949 w oparciu o wymagania norm serii ISO 9000.

 • System zarządzania jakością.

 • Odpowiedzialność kierownictwa.

 • Zarządzanie zasobami.

 • Realizacja wyrobu.

 • Pomiary, analiza i doskonalenie.

 • Omówienie podejścia procesowego: diagram żółwia, opracowanie map i kart procesów.

 • Wdrażanie podejścia procesowego w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym – ciągłe doskonalenie.

 • Ocena, metody utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

 • Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością.

 • Zagrożenia i trudności we wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o ISO/TS 16949

Program może ulec zmianie zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Czas trwania szkolenia:  do ustalenia z Klientem ( terminy uzgadniane wg. potrzeb klienta)