Techniki jakościowe

Grupa docelowa:

Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla,  managerów firm, managerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz  pracowników działów jakości.

Program szkolenia:

  • Przedstawienie najczęściej stosowanych metod i technik SZJ
  • Metody pracy zespołowej – narzędzia
  • 7 nowych narzędzi TQM
  • Implementacja narzędzi TQM w przedsiębiorstwie

Program może ulec zmianie zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (terminy uzgadniane wg. potrzeb klienta)