ISO 14001: 2015 – Interpretacja wymagań normy

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich szczebli w organizacji, osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, Pełnomocników, osób zaangażowanych w doradztwo w zakresie systemów zarządzania środowiskiem i ich audytowanie oraz osób zainteresowane tematyką systemów zarządzania środowiskiem

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Środowiskiem – korzyści z wprowadzenia systemu
  • Szczegółowe omówienie wymagań ISO 14001:2015
  • Wymagania prawne

Korzyści:

Na szkoleniu zapoznają się Państwo z najnowszymi informacjami na temat wymagań normy ISO 14001: 2015. Pozyskają Państwo wiedzę o zawartości normy oraz zmienionych i nowych wymaganiach prawnych. Dzięki szkoleniu zrozumieją Państwo wymagania oraz zasady funkcjonowania standardu ISO 14001, będą umieli przygotować się do audytu, oraz poznają Państwo zasady przygotowywania dokumentacji systemowej pod wymogi standardu ISO 14001